Institut Secular d'Operàries Parroquials               ...en español ...in italiano ...en català ...en français
Información sobre el Instituto
La fundadora: Magdalena Aulina
Causa de Canonización

Música y Canciones
Fotos para el recuerdo
Videoteca
Libros que nos acercan a  Magdalena Aulina y su obra

La Família Auliniana amb les seves diferents branques -Col·laboradors, Amics, Fraternité Aulinienne, familiars de les "Operàries", membres d'Associacions-, reflecteix la idea profètica de Magdalena Aulina quan en 1933 deia:

La reconquesta de les ànimes per Crist s'operarà més fàcilment i de manera més estable el dia en què, per marxar a l'avantguarda d'aquesta operació apostòlica com tropa de xoc, es compti amb un exèrcit de laics que es disposi a viure la pròpia vida, inflamada per una caritat que a estones ha d'arribar a l'heroisme ...

La Família Auliniana respon a l'àmplia visió i acció evangelitzadora que l'Esperit Sant va inspirar a Magdalena Aulina que volia i somiava "fer Església". És a dir, tenia clara consciència que tots som fills de Déu i que Jesucrist va donar la seva vida i va rescatar a tots els home, per tant, en virtut del baptisme, tots estem cridats a ser sants.

És en aquest "tots" que se centrava l'acció original de Magdalena, que envoltava a famílies senceres, a homes i dones de tota mena.

Avui, l'Església reconeix a ple títol la "crida universal" a la santedat. L'Esperit hi va fer percebre a Magdalena ja a principis del segle passat: laics, famílies, sacerdots i religiosos, col·laboraven amb aquesta dona forta, clarivident, que empenyia a tots cap a la santedat. Tots formaven "Casa Nostra", aquest nom emblemàtic escollit per la mateixa Magdalena.

Avui, com ahir, les intuïcions de Magdalena, el seu afany de "fer Església", la seva espiritualitat senzilla i profunda alhora, aquesta vida ordinària, natural, viscuda sobrenaturalment, feta de petits actes, però plens d'amor, atrau molts. Així han sorgit grups espontanis d'amics, de col·laboradors, s'ha constituït la Fraternitat Auliniana amb un programa més estructurat. Sacerdots i religiosos s'interessen pel carisma i espiritualitat de Magdalena, per la profunditat del seu missatge completament evangèlic. Tots ells formen la Família Auliniana.

Cuadríptic Cuadríptic


 

Calendario
Noticias de actualidad
Fechas señaladas
Boletines y otras publicaciones
Amigos de Magdalena Aulina (día 15 de cada mes)
Colaboraciones y voluntariado
Familia Auliniana
© 2014 web oficial de l'Institut Secular d'Operàries Parroquials
info@magdalenaaulina.org