Institut Secular d'Operàries Parroquials               ...en español ...in italiano ...en català ...en français
Información sobre el Instituto
La fundadora: Magdalena Aulina
Causa de Canonización

Música y Canciones
Fotos para el recuerdo
Videoteca
Libros que nos acercan a  Magdalena Aulina y su obra
Qui es? | Un nou camí | A camp obert | Com Marta i Maria

Com Marta i Maria

El centre de la nostra vida espiritual és l'amor a Crist, amb una especial devoció a Maria, Mare del Redemptor.

La nostra vida de pietat està basada en les tres virtuts teologals: fe, esperança i caritat. Servim a l'Església seguint les orientacions del Papa.

Magdalena Aulina volia que tota la nostra vida fos una fusió entre contemplació i acció: ser Martes i Maries. Una vida plena d'amor, de donar-se i estar sempre en actitud de servei; i això només és possible amb una compromesa unió amb Crist.

Tot això queda reflectit en el nostre escut.

Nosaltres, Operàries, vam desenvolupar la missió d'evangelització en el lloc on vivim, com ho volia la Fundadora, "servint les necessitats que sorgeixin en l'Església", enmig de les realitats d'aquest món, mitjançant la promoció d'un laïcat conscient dels seus responsabilitats baptismals.

El mòbil de Magdalena Aulina era "fer Església" promovent la vida cristiana a les famílies, ja que ella deia que "només amb una renovada cristianització de les famílies la societat pot millorar".

Deia també Magdalena Aulina l'any 1933: "Procurem que al nostre voltant floreixi una atmosfera de vida nova i d'autèntica pràctica de l'Evangeli. L'Institut, seguint el Crist, convida a tots a la santificació en el seu propi estat de vida, en el seu propi ambient ".

 

 

Calendario
Noticias de actualidad
Fechas señaladas
Boletines y otras publicaciones
Amigos de Magdalena Aulina (día 15 de cada mes)
Colaboraciones y voluntariado
Familia Auliniana
© 2014 web oficial de l'Institut Secular d'Operàries Parroquials
info@magdalenaaulina.org