Institut Secular d'Operàries Parroquials               ...en español ...in italiano ...en català ...en français
Información sobre el Instituto
La fundadora: Magdalena Aulina
Causa de Canonización

Música y Canciones
Fotos para el recuerdo
Videoteca
Libros que nos acercan a  Magdalena Aulina y su obra
Notícies | Butlletins | Pregària | Gratitud


Per demanar gràcies per la intercessió de la Serventa de Déu, Magdalena Aulina Saurina.


Senyor! Déu Pare bo i misericordiós, que ens has enviat el teu Fill Jesús a proclamar l’Evangeli de la salvació, et donem gràcies per haver enriquit amb els dons de l’Esperit la teva serventa Magdalena Aulina, tot cridant-la a fundar una nova família espiritual consagrada a Déu en el món.

Fes que siguin reconegudes les seves virtuts per què puguem invocar-la com a promotora d’una vida autènticament cristiana en el sí de la família.

I a nosaltres dóna’ns, Senyor, per intercessió de la teva serventa Magdalena, i si és voluntat teva, la gràcia que et demanem ... per la teva major glòria i en bé nostre. Amen.

Un Parenostre, Ave Maria i Glòria en honor de la Stma. Trinitat.

Amb aprovació eclesiàstica.


Calendario
Noticias de actualidad
Fechas señaladas
Boletines y otras publicaciones
Amigos de Magdalena Aulina (día 15 de cada mes)
Colaboraciones y voluntariado
Familia Auliniana
© 2014 web oficial de l'Institut Secular d'Operàries Parroquials
info@magdalenaaulina.org